SmartPack Merkezi Yönetim Yazılımı

SMARTPack, Veri Merkezleri’ nde, Çok Şubeli İşletmeler veya Uzak İstasyonlar’da bilişim altyapısı ortam verilerinin merkezi olarak izlenmesini ve enerji yönetiminin etkili bir şekilde yapılmasını sağlayan son derece güvenilir ve güncel bir yazılım çözümüdür. Güçlü 3. parti cihaz entegrasyonu ve projeye özel “ısmarlama” çözümler ile bilişim altyapılarının bütünleşik bir şekilde kontrolü, ilgili verilerin detaylı raporlanması ve işletme sürekliliğinin kalıcılığını sağlamaktadır.

Harici – 3. Parti Cihaz Entegrasyonu ile birlikte Toplu İzleme

Veri Merkezleri’ nde, Çok Şubeli İşletmeler veya Uzak İstasyonlar’da bilişim altyapısı ile ilgili kritik parametrelerin gerçek zamanlı izlenmesinin yanısıra altyapınızın işlerliği için hayati önem arzeden diğer 3. Parti harici cihazları da SMARTPack’ e entegre ederek tüm IT altyapınızı tek bir noktadan kolay bir lisanslama mantığı ile izleyip yönetebilirsiniz. SMARTPack sözkonusu entegrasyona örnek olarak UPS, Hassas Klima, Enerji Analizörleri, ATS, Transformatör, Generatör vb. cihazlarla kendi sahip oldukları kontrol ünitesi üzerinden SNMP, ModBus, RS- 485, RS-232 protokol ve bağlantıları ile gerçekleştirebilmektedir.”

Anahtar Eleman

SMARTPack size IT altyapınızın işlerliği için esneklik, verimlilik ve maksimum “Hizmet Zamanı” sunmaktadır. Bunun yanısıra projelere özel ısmarlama çözüm hizmetleri de alınabilmektedir. Son derece detaylı analiz ve raporlama sayesinde IT altyapınızın geri dönüş maliyetlerini ve iyileştirilmiş servis kalitesini belirleyebilir ve yönetebilirsiniz.

ss

Temel Özellikler

Grafiksel & Sayısal Raporlama • Sıcaklık, nem, hava akışı, hava kalitesi, enerji vb. detaylı raporlama
• Su baskını, duman, sarsıntı, hareket, kapı erişimi vb.  alarm raporlama
• Uzak İstasyon raporlama
• Bağlantı durumu raporlama
Enerji Raporları • Enerji Kullanımı Verimliliği (PUE) raporlama
• Karbon Emisyonu raporları
• Enerji Tüketim raporları (UPS, Hassas Klima, 3. Parti Cihazlar vb.)
• Enerji Maliyeti raporları
• Soğutma Kapasite raporları
• Enerji Eğilim raporları