Exagate > Blog > AKILLI PDU VE SENSÖRLERİNİN VERİ MERKEZLERİNDEKİ ETKİSİ
effect of smart pdu and sensors in data centers

AKILLI PDU VE SENSÖRLERİNİN VERİ MERKEZLERİNDEKİ ETKİSİ

Günümüzde Veri Merkezleri giderek artan güç tüketimini karşılamak için yenilikçi yöntemler aramaktadır. Bu sebeple, Veri Merkezi yöneticileri güç tüketimini kontrol etmek amacıyla Akıllı Priz olarak da bilinen ,IP PDU , Akıllı Güç İzleme Sistemleri ve IP PDU sensörlerini tercih etmeye başlamıştır. Bu teknolojilerin kullanılmasının ana amacı Veri Merkezleri tarafından harcanan gücü kontrol etmek ve giderlerini azaltmanın yanı sıra “Green Energy” protokolüne uygun Veri Merkezleri oluşturmaktır.

2017-2026 arası öngörülen global veri merkezi PDU market araştırması çerçevesinde; 2018’de elde edilmiş cironun sadece PDU ait kısmının 1.9 milyar doları bulmuştur. PDU marketi önümüzdeki 7 yıl içerisinde, 2026’ya kadar yatırımlar bazında sahip olacağı büyümenin yıllık olarak %7’ye ulaşacağı öngörülmektedir.

Exagate’in sahip olduğu IP PDU’ların sağladığı bir diğer hizmet ise sensör entegre olabilmeleridir. Bu sensörler ile yine enerji verilerini anlık raporlayabilmelerinin yanı sıra ortam izleme yapılmasını mümkün hale getirmiştir. Böylece, Veri Merkezi donanımları hakkında her an her türlü ortam ve enerji verisine erişim sağlamak da mümkündür. Duman, nem , sıcaklık, hava akışı vb. 4 adede kadar sensör bağlanabilmektedir. Ortam faktörlerini kolaylıkla raporlanabilmesi cihaz ömrünü uzatmada ver olası arızaları önlemede büyük bir rol oynar. IP PDU ve sensörlerinin sahip olduğu gerçek zamanlı raporlama ve geriye dönük arşivleme özellikleri sayesinde büyük veri (Big Data) işleyen Veri Merkezlerinde enerji ve ortam izleme fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi oldukça kolaylaşmıştır.

Exagate’in sahip olduğu Enerji ve Ortam izleme çözümleri kapsamında sarf edilen elektrik miktarını optimize etmek, çevresel faktörlerin kontrolünü sağlamak ve Veri Merkezinin maliyetini düşürmek için hizmet sunmaktadır.