Şirket Politikamız

Exagate

Şirket Politikamız

Exagate alanında global bir oyuncu olma hedefi doğrultusunda bir yandan alt yapı iyileştirmelerini ve kapasite arttırımlarını yapıp, kalite süreçlerini iyileştirirken diğer yandan değişen pazar ve rekabet koşullarını da gözönüne alarak, kuruluş yılında kendi ürünlerini tasarlama amaçlı organizasyon ve altyapıyı oluşturmak üzere ilk adımları atmıştır.

İthal ikamesi odaklı büyüme stratejisi ile Exagate Türkiye’de alanında lider firma olmuş. İlerleyen dönemlerdede yapacağı araştırma geliştirme ve tasarım çalışmalarıyla bir yandan Türkiye’deki lider pozisyonunu pekiştirirken diğer yandan ihracatını, ürün ve hizmet içeriğini arttırıp geliştirdiği yeni ürünler ve teknolojler ile global bir firma haline gelmektir. Exagate’in ortam izleme, enerji izleme ,akü izleme ve linye izleme kontrol sistemleri ile çözümleri alanında global ölçekte önemli bir oyuncu olma stratejisi doğrultusunda yaptığı çalışmalar yapmaktadır.

Exagate’in hedefi öncelikli olarak, ortaya çıkan yeni teknolojik bilgileri ve gelişmeleri sürekli olarak takip edip, bunları çok hızlı bir biçimde içselleştirip, bu bilgilerin şirketin faaliyet alanına giren cihazlara entegrasyonunu global rakiplerden önce veya eş-zamanlı olarak sağlayarak rekabette öne çıkmak ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamaktır.

Exagate’in hedefi halihazırda çalıştığı sektörler ve gelecekte çalışacağı sektörlerde; Yenilikçi, Rekabet edebilir, Kullanımı kolay ve müşteri memnuniyetini sağlayan Çevre dostu ürünler geliştirmektir. Şirketin ana amaç dünya standartlarındaki ürünleri, teknolojilerin gelişim süreçleri esnasında ürün grubu içerisinde eklemek ve şirketin kendi pazarındaki liderliğini korumak ve global hale getirmektir.