Exagate > Veri Merkezi

Veri Merkezleri, büyük miktarlarda verinin toplanması, saklanması, işlenmesi, dağıtılması veya erişimine izin vermek için bilgisayar, ağ donanımları ve diğer IT ekipmanlarının yoğunlaştığı merkezi bir konumdur. Veri Merkezleri’nde hizmet zamanının maksimum seviyede olması sistem işlerliğini kalıcı kılmaktadır. Diğer taraftan enerji verimliliği genel performansı ve yatırım karlılığını doğrudan etkilemektedir.

Veri Merkezi Kabineti ve genel Veri Merkezi bazında kritik ortam ve enerji  değerlerinin izlenmesi ve yönetimi ile ilgili çözümler birden fazla değişkene bağlıdır.

Exagate sözkonusu değerlerin arzu edilen seviyelerde tutulabilmesi için yazılımsal ve donanımsal olarak, ortam izleme sistemleri, IP PDU güç dağıtım birimleri ve enerji yönetim sistemleri  şeklinde genel ve özel çözümleri sayesinde veri merkezi  ve veri merkezi kabineti bazında profesyonel bir biçimde izleme ve yönetiminin sağlanmasına olanak vermektedir.

 

  • Ortam değerlerinin izlenmesi : sıcaklık, nem, su kaçağı algılama, duman,  hava akış kontrolü, hareket, kapı erişimi ve ışık şiddeti vb.
  • Elektriksel değerlerin ve farklı cihaz değerlerinin izlenmesi : akım, gerilim, güç, güç faktörü, enerji tüketimi (akıllı güç dağıtım birimleri sayesinde) ve 3. Parti cihaz entegrasyonu sayesinde (örneğin UPS, transformatör, generatör, iklimlendirme sistemleri- hassas klima, yangın söndürme sistemleri  vb.)
  • SMS, e-mail ve sesli çağrı vb. gibi yöntemlerle önceden tanımlanmış noktalara oluşan alarm bilgilerinin iletimi
  • Önceden tanımlanmış kullanıcı seviyeleri ile tüm merkezlerin ve şubelerin tek bir merkezden izlenmesi ve yönetimi

  • Oluşturulan değerlerin profesyonel olrarak kayıt altına alınması ve raporlanması
  • IP kameraların izlenmesi

Exagate’in sunmuş olduğu büyükten küçüğe her veri merkezi ve IT alt yapısı için mevcut ürünleri görebilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen iletişim’e geçiniz